Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Vaula ørret- og laksefluger.

Kva er ei Vaula-fluge ?

Ei Vaula-fluge er utvikla og handlaga av Bjarne Huseklepp.

Lakse-fluger her.

Ørret-fluger her.

Kvalitet:


Eg bind alle Vaula-flugene sjølv.


Eg har over 40-års erfaring som flugebindar. Gjennom alle desse åra har er lært meg bindeteknikkar som garanterer dei alle høgste krav til kvalitet.


For å gjere kvaliteten endå betre, limer eg no fleire av delene i kvar fluge med lynlim.


I tillegg bruker eg kevlar-bindetråd, det held.


Målet mitt er at Vaula-flugene skal vere dei mest haldbare flugene på markedet.

Fiskeevne:


Vaula-flugene er resultat av mange års fisking og kontinuerleg vidareutvikling.


Målet er at Vaula-flugene skal skal ha den beste fiskeevna som kan oppnåast.

Vaula-laksefluger

Frå kr.120,00

Vaula-ørretfluger

Kr. 80,-

Utviklinga av Vaula-flugene starta rundt 1970.


Vaula-namnet kjem frå Vaulen i Guddal i Sunnfjord.

Der utvikla eg Vaula-fluga som "lever" i vatn.

Ho har fellestrekk med naturlege insekt.

At denne fluga "lever", får du sjå om du besøker

meg i butikken min i Guddalen.


I 1984 skreiv eg heftet: "Dyriske fluger i bruk".

Dette heftet omhandler det mest vesentlege ein flugefiskar bør vite om insekt, ørret-fluger, kvar fisken står og korleis du bruker flugene.

Heftet kan bestillast

nedanfor og koster

kr. 60,-

Vaula-flugene er utprøvde over lang tid og med stor suksess.


Eg starta som profesjonell flugebindar i 1978 og i perioden 1982-87 leverte eg Vaula-fluger til 42 butikkar over heile landet.


Då eg i 1987 fekk førespurnad om å levere 60.000 Vaula-fluger, misste eg lysta på storstila flugebinding.

Eg heldt på å verte ei bindemaskin. Av den grunn slutta eg å levere til butikkar.


I fleire år selde eg ikkje fluger i det heile, men brukte tida på utvikling og testing av ny fluger.


No er det kjekt å binde fluger att.


No bing eg mine eigne mønster, men i begrensa antal.


Eg har også skrive eit heftet:

Mine beste lakse- og sjøørretfluger.

Her finn du 30 mønster av mine eigne og beste lakse- og sjøørretfluger.


Alle flugene har Vaula som førenamn og så eit etternamn frå kulpen, elva eller der flugar har fiska best.


Vaula-Rock er oppkalla etter ein kjend fiskeplass i Gloppenelva t.d.

Heftet kan bestillast nedanfor og koster kr. 80,-


Normalt bind eg ikkje fluger i perioden mai - september.

For å vere heilt sikker på at du skal få rett fluge i rett krok, type,størrelse og lengde til neste sesong, har eg sett 1. januar som bestillingsdato. Det betyr 6 mnd. leveringstid. Men ta kontakt, det meste kan late seg ordne.


Fyll ut skjema nedanfor og send bestillinga i feltet: Kommentarer.

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Tusen takk! Din informasjon har blitt sendt.