Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Mobil: +4747606240 - Epost: [email protected]

- Foretaksregisteret NO 950583371 MVA -


Oppdatert 16.01.2020

Denne sida er for deg som har interesse for organisasjonsbygging, uteundervisning eller barne- og ungdomsarbeid

Organisasjonskurs engasjerer........

Målet med denne sida er at det skal verte lettare for meg å yte god service og hjelp innan uteundervisning, barne- og ungdomsarbeid og organisasjonsbygging.


Det skal også verte lettare for deg som interressert å finne relevant stoff som skaper auka aktivitet i våre lokallag i NJFF.


Det skal vere til hjelp for deg som ynskjer å verte tryggare i organisasjonsarbeid.


Lukke til :-)


Med beste helsing


Bjarne

Pedagogisk støttemateriell i samband med Mitt lag/Min Forening finn du her:

Innlegget mitt på samlinga for Organisasjonskontaktar i NJFF på Flå 26.-28. mars.

Klikk her.


Innlegget mitt på samlinga til NJFF-SFJ og NJFF-Hordaland på Jakt- og Fiskesenteret på Flå 01.11.2014. Klikk her

Her finn du:

Foredraget under NJFF sin Ungd.konf. i Florø

26.04.2014. Klikk her.

Her finn du:

Aktivitetstips - til nytte m.a for Lokallag i NJFF - Uteskule eller Den naturlege skulesekken. Klikk her.

Nyttige heimesider:

- Heimesida til NJFF finn du her.

Stord 29.03.2014

- Årsplanleggingsskjema finn du her.


- Kjenneteikn på lokallag som driv godt

  barne- og ungdomsarbeid finn du her.


- Aktivitetstips i bu-arbeid finn du her.

Loen 28.03.2014

- Felles satsing på friluftsliv finn du her.

Sogndal 20.03.2010

Her finn du innlegget mitt på leiarkonferansen i Sogndal.

Tema: Eit betre lokallag-satsing på barn og unge.

Klikk her.

Harstad 20.02.2010

NJFF lukkast med sterkt fokus på barne- og ungdomsarbeidet.

Klikk her.

Trondheim 30.01.2010:

Kvifor fokus på rekruttering ?

Klikk her.


Kjenneteikn på lokallag som driv godt bu-arbeid.

Klikk her.


Kvifor Jakt- og Fiskeskule (JOFS) ?

Klikk her.


Kvar søkjer vi pengar ?

Klikk her.


Planleggingsskjema - JOFS.

Klikk her.


Planlegging.

Klikk her.

Fiskeseminaret på Sunnfjord Hotel 21.11.2009:

Mitt foredrag om rekruttering.

Klikk her.

Jakt- og fiskeskulen (JOFS) i NJFF:

Mitt foredrag om JOFS på UK i Molde 2007.

Klikk her.


Mitt foredrag om JOFS 01.09.08

Tema: Kvifor forsøk med jakt- og fiskeskule ?

Klikk her.


Mitt foredrag på oppsummeringsmøtet i forsøket med JOFS. 07.05.09.

Klikk her.


Mitt foredrag om JOFS for RS-møtet i NJFF-10.05.09.

Klikk her.


Kva har vi lært av m.a. JOFS - 2009 ? Oppsummeringa:

Kjenneteikn på lokallag som driv godt barne- og ungdomsarbeid.

Klikk her.


Døme på aktivitetsplan for JOFS.

Klikk her.


Døme på aktivitetskalendar for JOFS.

Klikk her.


Døme på aktivitetskalendar for JOFS.

Klikk her.


Døme på budsjett for JOFS.

Klikk her.

"Den naturlege skulesekken":

Målet med Den naturlege skulesekken.

Klikk her.


Utlysningstekst om midlar til Den naturlege skulesekken.

Klikk her.


Aktivitetstips til "Den naturlege skulesekken.

Klikk her.

"Organisasjonsutvikling":

Her finn du litt stoff om organisasjonar som inkluderer medlemmene i utviklingsprosessar og korleis det kan gjerast.

Klikk her.