Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Invester i livskvalitet !

På denne sida presenterer eg opplærings- og opplevingstilbod til firma og grupper som ynskjer å tilby eigne tilsette, gode kundar eller venner aktivitet knytta til sportsfiske.

Sportsfiske handler for svært mange om livskvalitet.


Av den grunn er det ei god investering å stimulere til opplæringstilbod som gjev meistringsglede og tryggheit på eigne ferdigheiter.


Frisk luft, fysisk aktivitet, naturopplevingar, utfordringar, sosiale relasjonar, trivsel og fisk som bit er sentrale element i sportsfiske.


Eg samarbeider med Yndestad Gard og kan ordne mat og overnatting der om De ynskjer det.

Les meir her: www.yndestadgard.no

Døme på mine pakketilbod.

Demo/oppvisning i kasting med flugestong, flugebinding og/eller ørretfiske med flugestong.

Les meir her.

Lær grunnleggande flugekasting på ca. 2 timar.

Les meir her.

Lær grunnleggande flugekasting og ørretfiske på ca. 4 timar.

2 t. Grunnleggande kasteopplæring

2 t. Grunnleggande ørretfiske

Les meir her.

Lær flugekasting, flugebinding og ørretfiske på ca. 7 timar.

2 t. Grunnleggande kasteopplæring

2 t. Grunnleggande flugebinding

2 t. Ørretfiske

1 t. Mat og forflytting

Les meir her.

Samling over 3 dager - Overnatting/mat på Yndestad Gard

1. dag.

Kl. 17.00 - Innsjekking på Yndestad Gard.

Kl. 18.30 - 19.30 Middag

Kl. 19.45 - Vi reiser til Huseklepp

kl 20.00 - 22.00 Velkommen

             - Kvar står ørreten og kva et han?

             - Gjennomgang av funksjonelt

             flugefiskeutstyr.

             - Vi gjere klart for flugebinding. 

2. dag.

Kl. 08.00 - Frukost på Yndestad Gard

Kl. 09.00 - Avreise til Huseklepp

Kl. 09.15 - 12.00 - Vi lærer å binde eigne fluger.

Kl. 12.15 - 13.15 - Lunsj på Yndestad Gard

Kl. 13.25 - 16.00 - Kastekurs på kastedammen

                            på Huseklepp.

Kl. 16.00 - 17.00 - Oppsummering av dagen

                          - Vi lagar fiskeknutar som held.

                          - Orientering om fisket 3. dag

3. dag.

Kl. 08.00 - 09.50 - Frukost på Yndestad Gard

Kl. 09.00 - 12.00 - Oppmøte på Huseklepp

                          - Ørretfiske

Kl. 12.00 - 13.00 - Lunsj på Yndestad Gardkl

Kl. 13.00 - 15.00 - Ørretfiske held fram

Kl 15.00 - 15.15 - Oppsummering

Guide-tenester i Flekke-/Guddals-vassdraget.

Les meir her.

Her finn du meg !

Les meir her.