Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Bjarne Huseklepp


Mob. 47606240

Flugefiske er enklare enn det ser ut til.

Kurs i kasting med flugestong !

På dette kurset lærer du å kaste med ein- eller tohandsstong. Etter ca. 2 t. kaster du så godt at du er klar for kurs i praktisk flugefiske.

Så enkelt er det:

Du kan ringe meg om morgonen,dersom eg har tid, tek eg kurset same ettermiddag eller kveld på kasteanlegget mitt på Huseklepp.

Kor lang tid tek kurset ?

Grunnleggande kastekurs - Ca. 2,5 t. -

Eg kan halde kurs der du bur:

Eg kan også ta kasteutstyret med og stille der det passer deg best.

Kva koster kurset ?

Prisar gjeldande frå 01.01.2022 på Huseklepp.


Grunnleggande kurs - ca. 2,5 t.


1 pers. - Kr. 1500,-


Ved felles melding:


2 pers. - Kr. 2750,-

3 pers. - Kr. 3250,-

4 pers. - Kr. 4000,-

5 pers. - Kr. 5500,-

Gruppe 6 - 10 pers. - Kr. 4950,-


For større grupper, vær om pris. 

Kva dekker kursavgifta på kastekurset ?


- Instruktørhonorar.

- Leige av kvalitetsutstyr for flugekasting.

- Garantert minimums-kastelengde på 13 m.

- 1 t. repetisjon innan 7 dg. om det er ynskjeleg.


All læring vert styrka av repetisjon.

Av den grunn tilbyr eg dette for at du skal

lukkast med kasteteknikken.


Du finn meg: Her